Log ind   |  
Informationer Minimer

 

Nye regler om behandling af person- og kunde oplysninger

 

Vi har udarbejdet en politik om databehandling, men du behøver ikke at foretage dig noget. Det er sket, fordi EU har vedtaget en ny databeskyttelsesforordning.

Formålet er at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder og organisationer håndterer oplysninger om dig.

Reglerne trådte i kraft 25. maj i år og gælder ikke kun for Havnelev Vandværk, men for alle virksomheder og organisationer.

Vi anvender person- og kunde oplysninger (fx dit navn, din adresse og dit vandforbrug) for at

kunne opfylde vores aftaler med dig.

Vi passer godt på dine data og leverer kun oplysninger om dit vandforbrug til Stevns Spildevand samt til ejendomsmæglere i forbindelse med en ejendomshandel.

Læs vores politik her

Forbrugerens muligheder for at klage over leveringsbetingelserne.

Læs mere her Klageregler

Information 2019

 

 

Kort om vandværket Minimer

Havnelev Vandværk A.m.b.a.

Havnelev Vandværk er leverandør til 153 forbrugere.

Vandværket er fysisk placeret på Tornebjergvej 18 C og er ubemandet.

Selskabet, der er stiftet den 1942, blev stiftet som et I/S, men blev i 2013 ændret til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).
Selskabet har hjemsted i Stevns Kommune.

Vandværket leverer godt vand med en hårdhedsgrad på 15° dH, men der er installeret et system, som minimerer generne af kalken.
Læs mere her.


Vandværket henstiller til:

At salg/udlejning af ejendom samt flytninger meddeles vandværket senest 8 dage efter fraflytning !!!

Vigtige datoer, som er de samme hvert år:

Årsopgørelse og  á conto opkrævning udsendes medio februar med seneste betalingsfrist primo marts.

Aflæsningskort udsendes medio december med seneste aflæsningsfrist d. 31. december og seneste indsendelsesfrist d. 5. januar.

Overholdes fristerne ikke, koster det gebyr iht. gældende takstblad.Copyright Rambøll Danmark A/S